Video Hỗn loạn khi hàng Nghìn người tranh cướp lộc tại lễ khai hội chùa Hương

Xem thêm Rút gọn