VIDEO Petrolimex tập huấn nhân viên bán xăng không kém gì người Nhật

 • Đăng tải 1 tuần trước đó

  Đây là cách Petrolimex tập huấn cho các nhân viên của mình về thái độ với khách hàng.

  Tuy nhiên giữa tập huấn và thực tế có khoảng cách hơi xa thì phải.

  ...

  Đây là cách Petrolimex tập huấn cho các nhân viên của mình về thái độ với khách hàng.

  Tuy nhiên giữa tập huấn và thực tế có khoảng cách hơi xa thì phải.

 • petrolimex nhân viên cây xăng xăng Nhật Bản
Xem thêm Rút gọn