Dòng nước lũ hung dữ cuốn trôi cầu ở Hòa Bình

Xem thêm Rút gọn