VIDEO: Những quảng cáo ấn tượng của trạm xăng tự động ở Sài Gòn trước 1975

  • Đăng tải 1 tuần trước đó

    Trong trung tâm thành phố, những cây xăng và trụ xăng tự động ở khắp mọi nơi, thuận tiện cho người dân đổ xăng cho phương tiện vận chuyển.

    ...

    Trong trung tâm thành phố, những cây xăng và trụ xăng tự động ở khắp mọi nơi, thuận tiện cho người dân đổ xăng cho phương tiện vận chuyển.

  • xăng trạm xăng
Xem thêm Rút gọn