Thanh Hóa ngập lớn, nhà nhà thành biển nước

 • Đăng tải 1 tuần trước đó

  Đây là cảnh ngập lụt ở một xã ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

  Hy vọng ông trời thương dân, ko mưa nữa.

  Nước sẽ rút dần để người dân bởt khổ

  ...

  Đây là cảnh ngập lụt ở một xã ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

  Hy vọng ông trời thương dân, ko mưa nữa.

  Nước sẽ rút dần để người dân bởt khổ

 • lũ lụt thanh hóa ngập lụt
Xem thêm Rút gọn