Trạm xăng Nhật Bản có cả găng tay cho khách hàng tự đổ xăng

 • Đăng tải 1 tuần trước đó

  Những trạm xăng ở Nhật Bản có chất lượng phục vụ rất tốt và có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất, và trạm xăng sau là một ví dụ

  Nguồn: Youtube

  ...

  Những trạm xăng ở Nhật Bản có chất lượng phục vụ rất tốt và có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất, và trạm xăng sau là một ví dụ

  Nguồn: Youtube

Xem thêm Rút gọn