5 tấn thuốc nổ thổi bay cây cầu 78 tuổi chỉ trong tích tắc

  • Đăng tải 2 tuần trước đó

    Cây cầu 78 năm tuổi Kosciuszko Bridge bắc ngang con sông ở New York, Mỹ, bị biến thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc dưới sức công phá khủng khiếp của gần 5 tấn

    ...

    Cây cầu 78 năm tuổi Kosciuszko Bridge bắc ngang con sông ở New York, Mỹ, bị biến thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc dưới sức công phá khủng khiếp của gần 5 tấn thuốc nổ

  • thuốc nổ tích tắc
Xem thêm Rút gọn