Hãy cẩn thận với những người hỏi đường, nếu bạn không muốn gặp vố đau như này

 • Đăng tải 2 tuần trước đó

  Thấy mà thương anh bảo vệ.

  Lương tháng ko đc mấy đồng mà gặp bọn này chắc đền ốm.

  Bọn này hay dùng chiêu hỏi đường để đánh lạc hướng bảo vệ.

  Trong khi

  ...

  Thấy mà thương anh bảo vệ.

  Lương tháng ko đc mấy đồng mà gặp bọn này chắc đền ốm.

  Bọn này hay dùng chiêu hỏi đường để đánh lạc hướng bảo vệ.

  Trong khi đó đồng bọn sẽ nhân cơ hội bẻ khóa xe đi mất.

  Rất nhiều người đã từng bị cảnh này rồi.

  Thế theo mn, nếu làm bảo vệ gặp người hỏi đường như này nên làm gì?

 • vờ hỏi đường trộm xe máy cảnh giác
Xem thêm Rút gọn