Khoét 3 cái lỗ trên quả bí đao rồi thả xuống nước thu được món hời lớn

Xem thêm Rút gọn