Thầy giáo lắc tay từng học sinh trước giờ vào lớp: Ý nghĩa biết bao

 • Đăng tải 8 tháng trước đó

  Một thầy giáo ở Bắc Carolina (Mỹ) đã nghĩ ra cách gần gũi học trò hơn, đó là bắt tay mỗi em trước khi vào lớp.

  Ban đầu chỉ có 1,2 em và sau đó là cả lớp.

  Cách l

  ...

  Một thầy giáo ở Bắc Carolina (Mỹ) đã nghĩ ra cách gần gũi học trò hơn, đó là bắt tay mỗi em trước khi vào lớp.

  Ban đầu chỉ có 1,2 em và sau đó là cả lớp.

  Cách làm giúp thầy trò gần gũi và tạo hiệu quả học tập hơn.

 • bắt tay thấy giáo học trò gần gũi học tập
Xem thêm Rút gọn