[VIDEO] Địu con xếp hàng từ 5h sáng mua vàng Thần tài

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Dù đến 6h30, doanh nghiệp mới mở cửa nhưng nhiều người ở Hà Nội và TP HCM đã xếp hàng từ 5-6h sáng để mua vàng trong ngày vía Thần tài.

    ...

    Dù đến 6h30, doanh nghiệp mới mở cửa nhưng nhiều người ở Hà Nội và TP HCM đã xếp hàng từ 5-6h sáng để mua vàng trong ngày vía Thần tài.

  • ngày vía thần tài vàng bồng con
Xem thêm Rút gọn