Không được chia tài sản, bà mẹ thuê sát thủ, hạ độc con chồng trong 30 giây

  • Đăng tải 7 tháng trước đó

    Không được chồng chia thừa kế, bà Chinh tranh chấp hai mảnh đất với con riêng của ông này, thuê sát thủ bắt cóc, ép uống chai natri cyanua.

    ...

    Không được chồng chia thừa kế, bà Chinh tranh chấp hai mảnh đất với con riêng của ông này, thuê sát thủ bắt cóc, ép uống chai natri cyanua.

  • hạ độc con chồng sát thủ mẹ kế độc ác
Xem thêm Rút gọn