Học sinh gãy chân, nhà trường thiếu trung thực cung cấp thông tin

  • Đăng tải 7 tháng trước đó

    Hơn hai tháng sau khi một học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) bị tai nạn gẫy chân trong sân trường, Ban giám hiệu vẫn chưa có câu trả lời trung thực

    ...

    Hơn hai tháng sau khi một học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) bị tai nạn gẫy chân trong sân trường, Ban giám hiệu vẫn chưa có câu trả lời trung thực tới gia đình học sinh bị nạn.

  • gãy chân học sinh nhà trường tiểu học nam trung yên hà nội
Xem thêm Rút gọn