Đắng lòng con chuột thừa cân, chui vào hang nhưng không chui ra được

  • Đăng tải 7 tháng trước đó

    Con pet nhà bạn nào, ăn Tết xong béo quá, chui hang mắc kẹt luôn không làm sao chui ra được

    ...

    Con pet nhà bạn nào, ăn Tết xong béo quá, chui hang mắc kẹt luôn không làm sao chui ra được

  • chuột thừa cân chuột béo
Xem thêm Rút gọn