Những hoa hậu lộ trình độ tiếng Anh không tốt khi thi quốc tế

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Nam Em tỏ ra lúng túng và phải nhờ đến phiên dịch khi trả lời ứng xử tại Miss Earth 2016 còn Lệ Hằng trả lời truyền thông quốc tế tại Miss Universe 2016 bằng ti

    ...

    Nam Em tỏ ra lúng túng và phải nhờ đến phiên dịch khi trả lời ứng xử tại Miss Earth 2016 còn Lệ Hằng trả lời truyền thông quốc tế tại Miss Universe 2016 bằng tiếng Việt.

  • hoa hậu nói tiếng anh nam em lệ hằng
Xem thêm Rút gọn