Trùm ma túy khét tiếng chống trả bị trực thăng lắp súng máy xả đạn tiêu diệt

 • Đăng tải 7 tháng trước đó

  Trùm ma túy Juan Francisco Patron bị dồn vào một căn nhà ở phía Tây bang Nayarit Mexico thì quân đội ập đến.

  Patron và 7 đồng bọn của hắn nổ súng chống trả quyế

  ...

  Trùm ma túy Juan Francisco Patron bị dồn vào một căn nhà ở phía Tây bang Nayarit Mexico thì quân đội ập đến.

  Patron và 7 đồng bọn của hắn nổ súng chống trả quyết liệt và cố thủ trên nóc nhà.

  Không thể ngờ là lực lượng hải quân huy động cả trực thăng được trang bị súng máy để tiêu diệt tên trùm ma túy.

  Cuộc giao tranh như trong phim hành động.

  Nguồn: Youtube Antonio

 • trùm ma túy trực thăng xả đạn
Xem thêm Rút gọn