Những cảnh tượng phản cảm trong lễ hội đầu năm của người Việt

  • Đăng tải 7 tháng trước đó

    Những hình ảnh tranh cướp, giành giật, thậm chí đổ máu, khá phổ biến trong nhiều lễ hội từ Bắc tới Nam, dù các địa phương có nhiều nỗ lực hướng tới những hoạt đ

    ...

    Những hình ảnh tranh cướp, giành giật, thậm chí đổ máu, khá phổ biến trong nhiều lễ hội từ Bắc tới Nam, dù các địa phương có nhiều nỗ lực hướng tới những hoạt động lành mạnh hơn.rnrnNguồn: VnE

  • tranh cướp vật lộn lễ hội hình ảnh phản cảm lỗi hội 2017
Xem thêm Rút gọn