'Trẻ trâu' tràn ra đường, không mũ bảo hiểm, liên tục tạt đầu ô tô trên đại lộ Thăng Long

  • Đăng tải 7 tháng trước đó

    Không thể chấp nhận đc, suốt dọc Đại lộ Thăng Long, các sửu nhi đi xe máy, k mũ , đi tràn ra đường ô tô, đánh võng.rnrnNguồn: Otofun

    ...

    Không thể chấp nhận đc, suốt dọc Đại lộ Thăng Long, các sửu nhi đi xe máy, k mũ , đi tràn ra đường ô tô, đánh võng.rnrnNguồn: Otofun

  • tạt dầu ô tô đánh võng không mũ bảo hiemr trẻ trâu
Xem thêm Rút gọn