'Thánh' sơn đường chuyên nghiệp chuẩn không cần chỉnh

 • Đăng tải 8 tháng trước đó

  Người đàn ông làm công việc thành thạo, lái xe đi thẳng theo hàng được kẻ sẵn, sơn đều không bỏ sót.

  Sau mỗi điểm sơn, anh đặt một vật chắn cảnh báo.rnrnTheo fa

  ...

  Người đàn ông làm công việc thành thạo, lái xe đi thẳng theo hàng được kẻ sẵn, sơn đều không bỏ sót.

  Sau mỗi điểm sơn, anh đặt một vật chắn cảnh báo.rnrnTheo facebook

 • sơn đường công nhân video hay
Xem thêm Rút gọn