Giết tài xế xe rơ moóc, cướp hàng để xác trong ca bin

  • Đăng tải 7 tháng trước đó

    Với chiêu đi nhờ, Liêm và Cường giết tài xế, để xác trong cabin, lái chiếc xe đầu kéo vừa cướp được đi bán 34 tấn thép.

    ...

    Với chiêu đi nhờ, Liêm và Cường giết tài xế, để xác trong cabin, lái chiếc xe đầu kéo vừa cướp được đi bán 34 tấn thép.

  • giết ngừoi tài xế bán thép công an
Xem thêm Rút gọn