18 giáo viên trường Nam Trung Yên tố Hiệu trưởng thông tin sai việc học sinh gãy chân

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Nhiều giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, Ban giám hiệu khi phát phiếu khảo sát đã nói để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra về an toàn

    ...

    Nhiều giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, Ban giám hiệu khi phát phiếu khảo sát đã nói để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra về an toàn nhà trường chứ không phải về học sinh tiểu học bị ôtô đâm.

  • Nam Trung Yên đâm học sinh gãy chân học sinh học sinh bị ô tô đâm Tiểu học Nam Trung Yên hiệu trưởng
Xem thêm Rút gọn