Mẹ đánh con dã man ở siêu thị, về nhà vẫn tiếp tục những trận đòn không ngớt

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Sao lại có người mẹ dã man thế này :(( nghe tiếng gào thét của con mà xót cả ruột

    ...

    Sao lại có người mẹ dã man thế này :(( nghe tiếng gào thét của con mà xót cả ruột

  • bạo hành trẻ em mẹ đánh con
Xem thêm Rút gọn