Lính Mỹ uống máu rắn tập sinh tồn ở Thái Lan

 • Đăng tải 8 tháng trước đó

  Lính Mỹ phải trải qua những bài huấn luyện sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt khi tham gia cuộc diễn tập Hổ mang vàng tại Thái Lan.

  Các binh sĩ thuộc lực lượn

  ...

  Lính Mỹ phải trải qua những bài huấn luyện sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt khi tham gia cuộc diễn tập Hổ mang vàng tại Thái Lan.

  Các binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc diễn tập Hổ mang vàng phải thực hành các bài huấn luyện kỹ năng sinh tồn trong môi trường rừng rậm nhiệt đới khắc nghiệt như bắt rắn hổ mang, uống máu rắn hay ăn bọ cạp sống.

  Theo Diplomat.

 • lính mỹ máu rắn sinh tồn ở Thái Lan
Xem thêm Rút gọn