Cô giáo phi thân lên bàn ghế đánh học sinh tới tấp trong lớp học

 • Đăng tải 8 tháng trước đó

  Cô giáo phi thân lên bàn ghế đánh học sinh tới tấp trong lớp học.

  Nên biết kiềm chế, đôi lúc gặp học sinh ngỗ ngược cũng nói nhẹ nhàng, rồi ghi sổ đầu bài, đem

  ...

  Cô giáo phi thân lên bàn ghế đánh học sinh tới tấp trong lớp học.

  Nên biết kiềm chế, đôi lúc gặp học sinh ngỗ ngược cũng nói nhẹ nhàng, rồi ghi sổ đầu bài, đem qua phòng Đoàn ghi biên bản cuối năm làm căn cứ hạ hạnh kiểm.

  Như này chợ búa quá Nguồn: facebook

 • cô giáo học sinh bạo lực học đường
Xem thêm Rút gọn