Rùng mình với cảnh Angelina Jolie ăn bọ cạp ở Campuchia

  • Đăng tải 7 tháng trước đó

    Minh tinh 41 tuổi hướng dẫn cách ăn bọ cạp, nhện và nói cô thử món này ngay lần đầu tới Campuchia theo cách nhiều người chống đói trong thời

    ...

    Minh tinh 41 tuổi hướng dẫn cách ăn bọ cạp, nhện và nói cô thử món này ngay lần đầu tới Campuchia theo cách nhiều người chống đói trong thời chiến.

    Nguồn: Facebook

  • Angelina Jolie bọ cạp
Xem thêm Rút gọn