Chú chim vô tư sà vào phòng cụ ông để uống nước

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Một chú chim nhỉ sau khi nghe tiếng gọi của cụ ông liền bay vào phòng, uống nước từ chiếc bình được chuẩn bị sẵn

    ...

    Một chú chim nhỉ sau khi nghe tiếng gọi của cụ ông liền bay vào phòng, uống nước từ chiếc bình được chuẩn bị sẵn

  • chim uống nước cụ ông thân thiện
Xem thêm Rút gọn