Mối tình tốn nhiều giấy mực nhất Showbiz Việt nay đã tan rã - Chia buồn cùng Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ