Chủ tịch phường ở Sài Gòn gõ cửa từng nhà nhắc người dân dẹp vỉa hè

  • Đăng tải 7 tháng trước đó

    Chủ tịch phường Bến Thành (TP.HCM) đến từng hộ dân lấn chiếm vỉa hè gõ cửa thông báo, nhắc nhở và cho họ thời gian một ngày để dọn dẹp trước khi lực lượng chức

    ...

    Chủ tịch phường Bến Thành (TP.HCM) đến từng hộ dân lấn chiếm vỉa hè gõ cửa thông báo, nhắc nhở và cho họ thời gian một ngày để dọn dẹp trước khi lực lượng chức năng xử lý.
    Nguồn: Zing

  • vỉa hè Đoàn Ngọc Hải phó chủ tịch quận 1 TPHCM phó chủ tịch quận
Xem thêm Rút gọn