Sư tử ôm chầm, quấn quýt người chăm sóc mình từ tấm bé, hình ảnh đáng yêu nhưng sợ run người

 • Đăng tải 6 tháng trước đó

  Sư tử khi được mở cũi đã lao ra ôm chầm, quấn quýt lấy người đàn ông.

  Ngày còn bé, sư tử được chính người này chăm sóc.


  Nguồn: facebook

  ...

  Sư tử khi được mở cũi đã lao ra ôm chầm, quấn quýt lấy người đàn ông.

  Ngày còn bé, sư tử được chính người này chăm sóc.


  Nguồn: facebook

 • video động vật hổ ôm người
Xem thêm Rút gọn