Bão số 4 cuốn sập cầu, hàng trăm hộ dân nguy hiểm qua sông

Xem thêm Rút gọn