[VIDEO] Hoảng hồn với cách chế biến thịt đà điểu theo kiểu "nguyên thủy"

 • Đăng tải 6 tháng trước đó

  Đã bao giờ bạn tự hỏi thịt đà điểu, giò đà điểu được chế biến ra sao? Hãy cùng theo chân phóng viên VTV thâm nhập một trang trại để làm rõ câu trả lời.

  Theo VTV

  ...

  Đã bao giờ bạn tự hỏi thịt đà điểu, giò đà điểu được chế biến ra sao? Hãy cùng theo chân phóng viên VTV thâm nhập một trang trại để làm rõ câu trả lời.

  Theo VTV

 • thịt đà điểu thực phẩm bẩn
Xem thêm Rút gọn