VIDEO Khách đi lễ Đền Hùng bị 'chặt chém' 150.000 đồng một âu cơm

  • Đăng tải 6 tháng trước đó

    Do chỉ hỏi giá trước các món mặn nên khi thanh toán, du khách Tuyên Quang bị chủ quán ở thị xã Phú Thọ ép trả 150.000 đồng cho một âu cơm trắng.

    ...

    Do chỉ hỏi giá trước các món mặn nên khi thanh toán, du khách Tuyên Quang bị chủ quán ở thị xã Phú Thọ ép trả 150.000 đồng cho một âu cơm trắng.

  • chặt chém đền hùng quán cơm
Xem thêm Rút gọn