Phương Thanh từng bị từ chối khi nộp đơn vào quán bia ôm

  • Đăng tải 6 tháng trước đó

    Trong hậu trường chương trình Ai sẽ thành sao, giọng ca "Trống vắng" chia sẻ những khó khăn thuở mới vào nghề.

    ...

    Trong hậu trường chương trình Ai sẽ thành sao, giọng ca "Trống vắng" chia sẻ những khó khăn thuở mới vào nghề.

  • phương thanh bia ôm
Xem thêm Rút gọn