Nữ MC phát hiện chồng chết trong vụ tai nạn đang dẫn trực tiếp

  • Đăng tải 5 tháng trước đó

    Mặc dù biết chồng mình là một trong những người thiệt mạng, người dẫn chương trình cho đài IBC của Ấn Độ vẫn cố giữ bình tĩnh đến phút cuối của bản tin.

    ...

    Mặc dù biết chồng mình là một trong những người thiệt mạng, người dẫn chương trình cho đài IBC của Ấn Độ vẫn cố giữ bình tĩnh đến phút cuối của bản tin.

  • nữ mc
Xem thêm Rút gọn