Nam hành khách chảy máu miệng khi bị kéo lê khỏi máy bay Mỹ, cực hoảng sợ sau khi quay lại máy bay

  • Đăng tải 5 tháng trước đó

    Nam hành khách với khuôn mặt chảy máu lộ rõ vẻ hoảng sợ khi quay trở lại máy bay của United Airlines bất chấp việc bị lực lượng an ninh kéo đi.

    ...

    Nam hành khách với khuôn mặt chảy máu lộ rõ vẻ hoảng sợ khi quay trở lại máy bay của United Airlines bất chấp việc bị lực lượng an ninh kéo đi.

  • máy bay
Xem thêm Rút gọn