Kết cục đúng ra dành cho hãng United Airlines khi đánh đuổi hành khách xuống

 • Đăng tải 6 tháng trước đó

  Chuẩn không cần chỉnh =)) Đừng coi thường anh nghen
  Nguồn: facebook

  ...

  Chuẩn không cần chỉnh =)) Đừng coi thường anh nghen
  Nguồn: facebook

 • united airlines kéo lê hành khách
Xem thêm Rút gọn