Đỗ láo giữa sân, Mercedes bị chặn cửa vào, tài xế phải chui qua cốp để khởi động xe

 • Đăng tải 5 tháng trước đó

  Bài học cho những tài xế đỗ láo nhé.

  Hết cả đường vào luôn.

  Nên một là đỗ cho cẩn thận, hai là lần sau nhớ đi mui trần nha.

  ...

  Bài học cho những tài xế đỗ láo nhé.

  Hết cả đường vào luôn.

  Nên một là đỗ cho cẩn thận, hai là lần sau nhớ đi mui trần nha.

Xem thêm Rút gọn