Clip Hà Hồ Thủy Tiên Thu Thủy Minh Hằng Đông Nhi tập nhảy "My Apology"

  • Đăng tải 5 tháng trước đó

    Lúc này Hồ Ngọc Hà giữ vai trò đứng giữa hát chính bài hit của chính mình còn Thanh Hằng được xếp vào nhóm ca sĩ trẻ chung đội hình 2 bên hát cùng với Thủy Tiên

    ...

    Lúc này Hồ Ngọc Hà giữ vai trò đứng giữa hát chính bài hit của chính mình còn Thanh Hằng được xếp vào nhóm ca sĩ trẻ chung đội hình 2 bên hát cùng với Thủy Tiên, Đông Nhi và Thu Thủy

Xem thêm Rút gọn