VIDEO: Mai Ngô rôm rả "tám chuyện" với Hương Giang Idol về hậu chiến Hà Hồ - Minh Hằng

  • Đăng tải 5 tháng trước đó

    Tại phiên "Chợ Sốc Tít, Hương Giang Idol và bạn trai tin đồn Lâm Kinh Tôn cùng Mai Ngô đã có những bình luận cực thông minh xung quanh câu chuyện Hà Hồ chè

    ...

    Tại phiên "Chợ Sốc Tít, Hương Giang Idol và bạn trai tin đồn Lâm Kinh Tôn cùng Mai Ngô đã có những bình luận cực thông minh xung quanh câu chuyện Hà Hồ chèn ép Minh Hằng.

Xem thêm Rút gọn