Video Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ vào mặt nhà thầu phía Trung Quốc

  • Đăng tải 6 tháng trước đó

    Nguồn: VTV

    ...

    Nguồn: VTV

Xem thêm Rút gọn