Bộ trưởng Y tế kiến nghị thu phí người uống rượu bia

  • Đăng tải 6 tháng trước đó

    Bà Nguyễn Thị Kim Tiến hôm nay nhấn mạnh đến kế hoạch lập Quỹ Nâng cao sức khỏe cộng đồng từ nguồn thu đóng góp bắt buộc của người sử dụng và doanh nghiệp sản x

    ...

    Bà Nguyễn Thị Kim Tiến hôm nay nhấn mạnh đến kế hoạch lập Quỹ Nâng cao sức khỏe cộng đồng từ nguồn thu đóng góp bắt buộc của người sử dụng và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu rượu bia.
    Theo vnexpress

  • bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến thu phí uống rượu bia
Xem thêm Rút gọn