Thả kiến bắt bò cạp trong hang thu tiền triệu mỗi ngày

 • Đăng tải 8 tháng trước đó

  Nghề thả kiến mụn nhọt bắt bò cạp trong hang được xem là độc đáo của nông dân huyện Định Quán, Đồng Nai.

  Với giá 120.000 đồng một kg bò cạp, mỗi ngày có nhiều g

  ...

  Nghề thả kiến mụn nhọt bắt bò cạp trong hang được xem là độc đáo của nông dân huyện Định Quán, Đồng Nai.

  Với giá 120.000 đồng một kg bò cạp, mỗi ngày có nhiều gia đình kiếm được hơn triệu đồng.rnrnVới cách này, liệu bò cạp tự nhiên còn được mấy dù bò cạp là loại không hiếm :v

Xem thêm Rút gọn