[VIDEO] Ông Đinh La Thăng ra tối hậu thư cho 2 giám đốc Sở

  • Đăng tải 5 tháng trước đó

    Bí thư Thành ủy TP HCM cho Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc 2 tháng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3 tháng để rà soát tất cả quy hoạch ở huyện Củ Chi,

    ...

    Bí thư Thành ủy TP HCM cho Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc 2 tháng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3 tháng để rà soát tất cả quy hoạch ở huyện Củ Chi, hoàn tất việc công nhận danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
    THEO VNEXPRESS.NET

  • đinh la thăng tối hậu thư
Xem thêm Rút gọn