Obama lần đầu chia sẻ về nơi ở của gia đình bên trong Nhà Trắng

  • Đăng tải 9 tháng trước đó

    Khi chỉ vài tuần nữa sẽ kết thúc nhiệm kỳ và rời khỏi Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama đã chia sẻ về nơi ở của gia đình ông bên trong tòa nhà lịch sử này và những

    ...

    Khi chỉ vài tuần nữa sẽ kết thúc nhiệm kỳ và rời khỏi Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama đã chia sẻ về nơi ở của gia đình ông bên trong tòa nhà lịch sử này và những cảm xúc khi chuyển đến đây 8 năm trước.rnrn

Xem thêm Rút gọn