Người đàn ông bị bệnh bại liệt não, nhưng anh không bỏ cuộc - vẫn tập và đi thi thể hình :)

 • Đăng tải 9 tháng trước đó

  Đây là Steve Alexy, 41 tuổi, bị bệnh bại liệt não.

  Nhưng anh không bỏ cuộc, vẫn tập và đi thi thể hình.

  Khâm phục ý chí của anh, khả năng của con người là không

  ...

  Đây là Steve Alexy, 41 tuổi, bị bệnh bại liệt não.

  Nhưng anh không bỏ cuộc, vẫn tập và đi thi thể hình.

  Khâm phục ý chí của anh, khả năng của con người là không giới hạn (y)

Xem thêm Rút gọn