Tượng điêu khắc nổi tiếng bị nứt vỡ, hoen gỉ biến thành thùng rác trong công viên

  • Đăng tải 4 tháng trước đó

    Nhiều tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội) bị nứt vỡ, xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi vẽ bậy, chỗ nhét rác của những người vô ý

    ...

    Nhiều tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội) bị nứt vỡ, xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi vẽ bậy, chỗ nhét rác của những người vô ý thức.
    Nguồn: VTC

  • tượng điêu khắc thùng rác
Xem thêm Rút gọn