Cầu 44 năm tuổi biến thành tro bụi trong 3 giây

  • Đăng tải 4 tháng trước đó

    Cầu Wuxi 44 năm tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, bị phá sập hoàn toàn bằng thuốc nổ chỉ trong 3 giây sau khi các nhà chức trách đánh giá công trình không còn an

    ...

    Cầu Wuxi 44 năm tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, bị phá sập hoàn toàn bằng thuốc nổ chỉ trong 3 giây sau khi các nhà chức trách đánh giá công trình không còn an toàn.

  • Cầu phá hủy cầu trùng khánh trung quốc cầu 44 năm tuổi
Xem thêm Rút gọn