Đây là lý do: Người yêu không có nhưng chó phải có 1 con!

  • Đăng tải 9 tháng trước đó

    Mình cũng muốn có em cún hiểu mình như thế này :v

    ...

    Mình cũng muốn có em cún hiểu mình như thế này :v

  • chó funny hài hước thú cưng cún
Xem thêm Rút gọn