Choáng với màn cụng ly rượu phong cách Hò Kéo Pháo.

 • Đăng tải 5 tháng trước đó

  Không biết học sinh trường nào mà "lầy" thế nhỉ.


  Anh em ơi.


  Ơiiii~
  Vực nào sâu thăm thẳm
  Vực nào sâu bằng cái ly này
  Hò Zô Ta Nào
  Kéo cái ly

  ...

  Không biết học sinh trường nào mà "lầy" thế nhỉ.


  Anh em ơi.


  Ơiiii~
  Vực nào sâu thăm thẳm
  Vực nào sâu bằng cái ly này
  Hò Zô Ta Nào
  Kéo cái ly này lên
  "23" Zô 23 Zô 23 Uống
  Uống cái gì ?
  Uống Rượu
  Uống thế nào ?
  Uống hết
  Hết làm sao?
  Hết sạch !!! Sạch sành sanh

  Nguồn: 2sao

 • hoc sinh nhậu hò kéo pháo nhậu chất
Xem thêm Rút gọn