Obama lau nước mắt khi cám ơn vợ trong bài phát biểu chia tay

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Ông Obama gọi tên vợ "Michelle" bằng giọng đứt quãng, đám đông vỡ òa và vỗ tay vang dội.rn

    ...

    Ông Obama gọi tên vợ "Michelle" bằng giọng đứt quãng, đám đông vỡ òa và vỗ tay vang dội.rn

  • barack obama farewell
Xem thêm Rút gọn